Điều khoản sử dụng

1 – Hạng mục miễn trách nhiệm.

  1. Thành phố sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào về tính mạng, thân thể hoặc tài sản xảy ra trong các hoạt động dựa trên thông tin được cung cấp từ dịch vụ này và thông tin e-mail được chuyển đến.
  2. Sự chậm trễ hoặc gián đoạn tạm thời mà không cần thông báo trước cho người dùng do thiết bị đường truyền liên lạc, lỗi hệ thống, bảo trì thường xuyên hoặc khẩn cấp, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, lý do của từng hãng viễn thông, hoặc các lý do không thể tránh khỏi khác. Có thể được thực hiện. Ngay cả khi dịch vụ bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn, thành phố sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng hoặc các bên thứ ba khác phải chịu do việc này.
  3. Xin lưu ý rằng khi sử dụng các giá trị quan sát với máy đo địa chấn, dữ liệu được máy bay quan sát xử lý một cách cơ học, vì vậy các giá trị bất thường có thể xảy ra do máy bay quan sát bị trục trặc.
  4. Nghiêm cấm sao chép , lưu trữ , chuyển nhượng , sửa đổi hoặc điều chỉnh nội dung thông tin đã thu được.

2 – Hạng mục đảm nhận ( phụ trách) .
Phí đăng ký và phí cung cấp thông tin của dịch vụ này là miễn phí, nhưng người dùng phải chịu trách nhiệm gửi và nhận e-mail tại thời điểm đăng ký, Gói cước liên lạc phát sinh khi nhận được email, phí liên lạc khi duyệt Web, v.v.
(※)Thành phố không tính phí dịch vụ này, vì vậy hãy cẩn thận với các khoản phí hư cấu và các khoản phí gian lận dưới chiêu bài của dịch vụ này.

3 – Hủy đăng ký dịch vụ này.

  1. Đăng ký dịch vụ này được tính trước khi đồng ý tuân thủ thỏa thuận này từ trước. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, chúng tôi sẽ từ chốiđăng ký.
  2. Nếu trong trường hợp địa chỉ nơi đến không rõ dàng hoặc nếu bạn không thể nhận e-mai do tính năng của công ty điện thoại di động ( Nhận bằng cách chỉ định vùng miền v.v ) . Việc đăng ký sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo trước cho người dùng.

4 – Xử lý thông tin cá nhân.
Địa chỉ e-mail đã đăng ký sẽ chỉ được sử dụng khi cung cấp thông tin từdịch vụ này, và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chú ý tránh mất mát, phá hủy, giả mạo, rò rỉ, v.v., thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp và sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người dùng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể tiết lộ nó khi có yêu cầu gửi từ một tổ chức công cộng (văn phòng chính phủ, tòa án, cảnh sát, v.v.) dựa trên luật và quy định.

5 – Các thay đổi đối với các Điều khoản này

  1. Nội dung của thỏa thuận này có thể thay đổi khi cần thiết.
  2. Về những thay đổi đối với thỏa thuận này、Chúng tôi có thể thông báo cho người dùng một cách hợp lý hoặc chúng tôi có thể làm như vậy mà không cần thông báo cho người dùng.
  3. Nếu trong tường hợp thảo thuận nà được thay đổi、Nội dung thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức.